<div align="center"> <h1>Okinawan Kempo Karate Kraków</h1> <h3>karate kraków, sztuki walki kraków, sporty walki kraków, samoobrona kraków</h3> <p>karate kraków</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.okinawskie-karate-krakow.pl" rel="nofollow">http://www.okinawskie-karate-krakow.pl</a></p> </div>